Gastroparese

Vertraagde maagledigingGastroparese


Gastroparese wordt ook wel een vertraagde maaglediging genoemd of maagverlamming.
Deze aandoening is gekenmerkt doordat de maagspier onvoldoende samentrekt voor het verteren van voedsel - het voedsel blijft lang(er) in de maag dan normaal waardoor er verschillende klachten kunnen optreden.


De oorzaak van deze aandoening is nog onbekend en is soms ook moeilijk te diagnostiseren - waarom deze aandoening plots optreed kan te maken hebben met diverse factoren waaronder POTS.

Gastroparese


Gastroparese is de medische term voor vertraagde maaglediging.

Tijdens het verteringsproces moet de maag samentrekken om zich te ontdoen van voedsel en vloeistof. Normaal gesproken trekt het ongeveer drie keer per minuut samen. Hierdoor wordt de maag binnen 90-120 minuten na het eten geleegd.

Als de weeën traag of minder frequent zijn, wordt de maaglediging vertraagd.

Dit leidt tot vervelende maar soms ernstige symptomen, evenals ondervoeding, omdat voedsel niet goed wordt verteerd.

Gastroparese kan worden veroorzaakt door verschillende aandoeningen, zoals diabetes mellitus, bepaalde aandoeningen van het zenuwstelsel of bepaalde medicijnen. Vaak kan er echter geen oorzaak worden gevonden, hoewel bij sommigen een virale infectie wordt vermoed.

De arts kan medicijnen voorschrijven om de maag te laten samentrekken.

Het doel van het gastroparese dieet is om de symptomen te verminderen en voldoende vocht en voeding te behouden.

Het dieet kent drie stappen en deze kan je hier downloaden (ENG).


Er zijn verschillende oorzaken die een vertraagde maaglediging tot gevolg kunnen hebben, zoals diabetes, infectie, medicijngebruik en ook kan de maagspier verstoord raken door de effecten van een narcose of door de stress die een operatie geeft aan de patiënt.

Over het algemeen is gastroparese als gevolg van een operatie van korte duur.

In de meeste gevallen is de oorzaak van gastroparese onbekend (idiopathisch).


Gastroparese kan voorkomen in drie verschillende gradaties: mild, matig en ernstig.

Bij ernstige gastroparese spreken we van een totale verlamming van de maag en is het plaatsen van een neussonde of sonde in de buik die naar de darm leidt noodzakelijk, wanneer de voeding niet wordt verdraagd of wordt opgenomen is als laatste middel dat er een poortkatheter wordt geplaatst voor TPN voeding.

POTS & Gastroparese


Gastro-intestinale stoornissen komen frequent en langdurig voor bij patiënten met POTS, wat de kwaliteit van leven beïnvloedt. 

In een recente studie wordt aangetoond dat maar liefst twee derde van patiënten met POTS functionele stoornissen hebben van het GI systeem (algemene stoornissen en niet altijd gastroparese, deze cijfers zijn minder significant).

Het behandelen van autonome disfunctie bij POTS en veranderingen in het voedingspatroon kunnen GI-disfunctie geassocieerd met POTS verbeteren.

De link tussen vertraagde maaglediging en POTS is slechts een verband, de expertise hierover is nog erg beperkt en is momenteel nog weinig informatie over beschikbaar, verdere studies zijn nodig in de toekomst.


Het posturaal orthostatisch tachycardie syndroom kent periodes waarin de klachten lijken te verbeteren en de patiënt zich stabiel voelt met de juiste behandelmethodes, ook kunnen sommige stressfactoren een POTS aanval uitlokken waardoor de klachten plots verergeren/nieuwe klachten ontstaan zoals een verminderde werking van de maagspier.

Deze stressfactoren kunnen zijn - infecties, operatie, stress, extreme warmte of trauma.

Betrokkenheid van het autonome zenuwstelsel"Gastroparese kan worden veroorzaakt door verschillende aandoeningen, zoals bepaalde aandoeningen van het zenuwstelsel"
Jackson Siegelbaum

- Gastroenterology

De complete gids over gastroparese gratis te lezen/ te downloaden!