IV Therapie bij POTS

Intraveneuze toediening van vocht bij POTSChronisch infuustherapie


In dit artikel wordt chronisch infuustherapie (thuis) besproken als behandeling voor POTS.

We nemen even de tijd om IV therapie te bespreken bij POTS als ook de opties over de manier waarop dit kan voor zowel de keuze van welke soort intraveneuze lijn en de frequentie van de toediening.


Een chronische infuustherapie thuis is géén standaardbehandeling voor POTS en wordt ook niet aangemoedigd wegens de meerdere risico's die hieraan verbonden zijn.


Neem contact op met je behandelende arts indien er indicaties zijn die wijzen op de noodzaak van intraveneuze vocht toediening!

IV therapie bij POTS -De volgende criteria kan helpen of er gedacht moet worden aan IV vochttoediening met betrekking tot POTS:

 • Instabiele gevorderde dehydratatie die niet onder controle kan gebracht worden door oraal te drinken;
 • Continue laag bloedvolume die vorderd en niet onder controle kan gebracht worden door oraal te drinken;
 • Veelvuldig onwel worden en vaak flauwvallen waardoor de patiënt genoodzaakt is bijna continue neer te liggen (zware POTS symptomen);
 • Zware deconditionering;
 • Ondervoeding door andere aandoeningen zoals gastroparese of andere maag- en darmaandoeningen waarbij er sprake is van sondevoeding of kunstvoeding;
 • Overige redenen waardoor er met geen enkel ander mogelijkheid de nodige vocht en zouten oraal genomen kunnen worden.Beschikbare opties over de regelmaat van intraveneuze vochttoediening:
De arts bepaald de regelmaat van de toediening eens hij/zij bereid is dit te doen of te proberen en ook de duur hiervan.


Er zijn weinig wetenschappelijke artikels beschikbaar die de positieve werking bij POTS patiënten over de toediening van vocht op intraveneuze wijze ondersteunt en is voornamelijk gebaseerd over de positiviteit bij POTS patiënten zelf.


De mogelijke regelmaat van toedieningen kan verschillen en hangt af van de ernst van de klachten van de patiënt en zijn/haar persoonlijke algehele medisch dossier (met eventueel meerdere aandoeningen).


Bij heftige klachten zoals een gevorderde uitdroging, zeer lage bloeddruk, pijn op de borst en/of bepaalde ongerustheid over de gezondheidstoestand wordt geadviseerd om naar spoed te gaan of om een arts zo snel mogelijk te contacteren!
Een eenmalige toediening op spoed of ziekenhuis van 1 liter NaCl kan de acute klachten van POTS verlichten op korte duur.


De arts kan besluiten om de POTS patiënt op te nemen in het ziekenhuis voor een bepaalde duur voor het toedienen van extra vocht op intraveneuze wijze tot de klachten zijn gestabiliseerd en de patiënt symptomatisch aanzienlijk verbeterd is.

De arts kan opteren vocht toe te dienen in het ziekenhuis verspreid over een aantal keer per week via een gewoon klein infuus die dan in de arm wordt geplaatst.
De patiënt krijgt dan 1 liter toegediend met NaCl 0,9% met een inlooptijd van een aantal uur.
Deze behandeling kan gepauzeerd worden wanneer de patiënt stabiel is met uitdroging/bloedvolume of symptomatisch stabiliteit vertoont en voldoende is gerecupereerd.
Deze therapie kan weer opgestart worden als de patiënt weer achteruit gaat en herhaald worden.


De arts kan verkiezen om meermaals per week infuustherapie te geven van 1 tot maximum 2 liter vocht via thuiszetting en inroep van thuis verpleegkundigen met nauwlettende controle (ook met regelmatige consultaties bij de huisarts met bloedafnames).


De arts kan tot slot ook verkiezen om op dagelijkse basis de patiënt vocht toe te laten dienen van 1 tot maximum 2 liter per dag via thuiszetting met inroep van thuis verpleegkundigen met nauwlettende controle (ook met regelmatige consultaties bij de huisarts met bloedafnames).
Dit is uiterst een zeldzame methode.Welke intraveneuze toedieningsmogelijkheden zijn er?

Er zijn verschillende soorten mogelijkheden tot veneuze access:


PICC: een centrale lijn die wordt geplaatst aan de onderkant van de bovenarm en wordt gefixeerd met een statlock. Dit is een kleine ingreep via daghospitalisatie onder lokale verdoving. Deze centrale lijn kan ten alle tijden worden verwijdert door een arts of verpleegkundige. Deze lijn kan 6-12 maanden blijven zitten.
PAC: poortkatheter onder het sleutelbeen, deze wordt onderhuids geplaats en kan tot 6-8 jaar blijven zitten. Dit is een operatieve ingreep via daghospitalisatie onder volledige narcose.
De poortkatheter wordt voornamelijk geplaats bij patiënten voor de behandeling met chemo.
Hickmann: hetzelfde als een PICC lijn maar dan onder het sleutelbeen.


De mogelijke redenen waarom de meeste artsen intraveneuze vochttoediening niet toepassen:

 • De onvoldoende wetenschappelijke literatuur aanwezig over POTS en de behandelmethode.
 • POTS syndroom geen levensbedreigende gevolgen kan hebben.
  POTS is NIET levensbedreigend mits er GEEN onderliggende (hart)aandoeningen zijn!
  Uitdroging en laag bloedvolume (veroorzaakt door POTS) kan wél leiden tot een shock toestand en dusdanig levensbedreigend worden.
 • De risico’s van het hebben van een centrale lijn zoals het krijgen van infecties aan het insteekpunt of sepsis (bloedvergiftiging) en vorming van bloedklonters.
  Ook de risico’s van de vochttoediening zelf die steeds nauwlettend moet worden behandeld door een verpleegkundige, bijvoorbeeld lucht in de leiding die vervolgens het lichaam kan binnenkomen kan levensbedreigend zijn (embolie).
  De arts wil het risico niet lopen om hiervoor aansprankelijk gesteld te worden wanneer één van bovenstaande voorkomt bij een aandoening die nog redelijk onbekend is en ook niet valt onder de reguliere aandoening waarbij het protocol opgestart wordt van infuustherapie.Beschikbare wetenschappelijke artikels over POTS en IV therapie:


Deze artikels omvatten één en dezelfde stelling:
De gunstige effecten van IV therapie is niet wetenschappelijk bewezen en gaan af louter op de positieve ervaringen van de POTS patiënten, vermelding van percentage in een studie.
Intraveneuze vochttoediening is niet opgenomen in de literatuur als eventuele behandelmethode.“If nonpharmacologic approaches are not completely effective, pharmacologic therapies may be targeted at specific problems. Patients who are known to or are strongly suspected of having hypovolemia should drink at least 2–3 L of water per day, and dietary salt intake should be increased to approximately 10–12 g/day, if tolerated, using salt tablets, if necessary. Fludrocorti- sone might be useful for boosting sodium retention and expanding the plasma volume, although these pharmacody- namic effects might last only 1–2 days, and its effectiveness has not been tested in randomized clinical trials.Midodrine is metabolized to a peripheral alpha-1 agonist that constricts veins and arteries and might be useful for increasing venous return. Midodrine significantly reduces orthostatic tachycardia but to a lesser degree than intravenous saline. Midodrine has a rapid onset with only brief effects and should be administered 3 times daily. The drug should only be administered during daytime hours as it can cause supine hypertension.
A related strategy is to augment blood volume with intravenous saline. Expert centers report anecdotally that 1 L of normal saline infused over 1 hour decreases orthostatic tachycardia and improves symptoms for several hours to 2 days. Although it has not yet been assessed in a clinical trial, this approach is recommended as rescue therapy for patients who are clinically decompensated and whose symptoms have worsened significantly. This approach could also prevent hospitalizations. Long-term infusions of intra- venous saline are not recommended for routine care, because they usually require the insertion of a chronic central venous catheter, with its attendant complications.”

Bron: Sheldon et al HRS Expert Consensus Document on POT/IST/VVS

Studie over intraveneuze vochttoediening bij patiënten (+ schema).
http://standinguptopots.org/resources/iv-saline“Ieders situatie is anders, er zijn lotgenoten die meerdere aandoeningen hebben gecombineerd met POTS en genoodzaakt zijn intraveneuze vochttoediening te krijgen op regelmatige of chronische basis.”


Visuele methodiek 


- Verzorging en handelmethode voor IV therapie thuis

TC Crafts maakt gepersonaliseerde tubie clips om de IV leiding veilig te bevestigen aan kledij en biedt bescherming zodat de leiding niet los hangt.  Ook naam etiketten voor voedingspompen worden gemaakt aan jouw wensen en noden.

Ga naar de FB pagina en bekijk het volledige aanbod! 

Schermafbeelding 2022-01-09 om 16.22.04
Schermafbeelding 2022-01-09 om 16.23.30
Schermafbeelding 2022-01-09 om 18.48.00